آدرس:قرچک-خیابان-ولی آباد-انتهای ایستگاه تاکسی-کوچه ۶ متری چهارم پلاک ۹۴

کد پستی: ۱۸۶۸۸۱۵۵۷۴

شماره تماس: ۰۲۱۳۶۱۴۹۸۶۴ – ۰۲۱۳۶۱۲۱۶۳۴ – ۰۲۱۳۶۱۲۰۰۲۹